Over ons

Kritikat is een samenwerking tussen onderzoekskern ExploRatio van Odisee, Mediawijs en OBIB van VGC.

De inspiratiegids werd ontwikkeld door Eef Cornelissen van Odisee, Jelle De Schrijver van Odisee en UA en Sanne Hermans en Yana Baetens van Mediawijs. De verhalen uit de gids werden geschreven door Isabelle Desegher.

In samenwerking met de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden de verhalen uit de gids opgenomen in de Boma Studio. Isabelle Desegher leest de verhalen voor. Dirk Elst zorgt voor de muziek en de geluidseffecten.

De vormgeving werd verzorgd door Atelier Per Twee en de website werd ontworpen door Carlo Van Bunder van Odisee

Meer info

www.exploratio.be

www.mediawijs.be